Polityka właściciela firmy (BOP) to, w skrócie, połączenie dwóch ważnych form ubezpieczenia – własności handlowej i odpowiedzialności – w jeden wygodny pakiet. Ubezpieczasz swoją własność i chronisz się przed procesami sądowymi, niekorzystnymi konsekwencjami i wypadkami, a to kosztuje mniej niż kupowanie dwóch ubezpieczeń osobno.

Jak działają zasady właściciela firmy?

Ten rodzaj ubezpieczenia dla właścicieli firm łączy ochronę wszystkich głównych ryzyk majątkowych i odpowiedzialności cywilnej w jednym pakiecie ubezpieczeniowym. Jest to bardzo przydatna opcja, szczególnie dla właściciele małych firm lub osoby dopiero wchodzące na rynek. W jednym pakiecie zyskasz ochronę przed głównymi zagrożeniami spornymi, jakie może napotkać Twoja mała firma: w tym wynikającymi z obrażeń ciała i uszkodzenia mienia, odpowiedzialności za produkt lub ataków osobistych.

Polityka właścicieli firm zazwyczaj ubezpiecza również budynki (które mogą należeć do Twojej firmy lub być przez nią wynajmowane, np. biura). To ubezpieczenie dla właścicieli firm może również obejmować wszelkie przedmioty należące do firmy lub przedmioty należące do strony trzeciej, ale tymczasowo przechowywane pod opieką firmy lub właściciela firmy - możesz ubezpieczyć sprzęt biurowy lub wynajęty samochód, o ile zwykle przechowujesz je w firmie lokal.

 Polityka właściciela firmy jest ważna w Twojej firmie

Zasady właściciela firmy zapewniają również odszkodowanie, jeśli budynek lub inna własność firmy ulegnie uszkodzeniu w wyniku zdarzenia objętego polisą. Tego rodzaju zasady zwykle chronią przed klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary lub huragany, oraz powszechnymi przestępstwami, takimi jak kradzież lub wandalizm.

Jak chroni mnie ubezpieczenie dla właścicieli firm?

Przyjrzyjmy się bliżej, jak możesz chronić się, płacąc tylko koszt polisy.

  • Większość małych firm jest narażona na ryzyko losowych katastrof, takich jak pożar, kradzież i szkody spowodowane warunkami pogodowymi. To najczęstszy powód, dla którego właściciele firm wybierają ubezpieczenie. Bez polisy właściciela firmy bylibyście zmuszeni pokryć te straty na własną rękę. Dzięki ubezpieczeniu Twoja polisa zapewni fundusze na naprawy, wymianę uszkodzonych przedmiotów i pomoc w odbudowie Twojej firmy.
  • Jeśli Twoja firma jest otwarta dla ludzi, ponosisz odpowiedzialność, jeśli spotkają się oni z wypadkiem na Twojej posesji. Ryzyko obrażeń ciała osób trzecich jest bardzo ważne dla firm produkcyjnych, ale usługodawcy lub właściciele restauracji również mogą na tym skorzystać. Dzięki Polityce właściciela firmy możesz zrekompensować tej osobie i pokryć koszty prawne.
  • Podobnie istnieje również możliwość uszkodzenia mienia osób trzecich – jeśli Ty lub jeden z Twoich pracowników uszkodzisz mienie innej osoby, ponosisz odpowiedzialność za koszty naprawy lub wymiany tego przedmiotu. Polityka właściciela firmy obejmuje te koszty.
  • Jeśli produkujesz produkty, Twoja firma może czasami ponosić odpowiedzialność za ich użycie – szkoda wynikająca z odpowiedzialności jest szczególnie znacząca, jeśli towary są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Polityka właściciela firmy zapewnia sieć bezpieczeństwa finansowego i może pomóc w pokryciu kosztów postępowania sądowego.
  • Niektóre zasady firmy chronią Cię również przed kosztami biznesowymi związanymi z mową. Mogą chronić Cię przed kosztami procesu sądowego związanego ze zniesławieniem lub naruszeniem praw autorskich – bardzo przydatne dla firm reklamowych lub medialnych.

W jaki sposób moja firma może być chroniona przez zasady właściciela firmy?

Oprócz zapewniania ochrony finansowej dla małej firmy, BOP chroni również średnie i większe firmy, zwłaszcza te w dużym stopniu uzależnione od posiadania nieruchomości. Z Biznesem polisa właściciela, wypadki i procesy sądowe nie pozbawią Cię Twojego biznesu. Możesz z nim bezpiecznie rosnąć. Właściciele firm, którzy zamierzają otworzyć własną małą firmę, mogli dowiedzieć się więcej o takich modelach ubezpieczeń na naszym blogu.

Ochraniać zgodnie z zasadami polityki właściciela firmy
 

Nie wszystkie firmy kwalifikują się do zasad dotyczących właścicieli firm. Wymagania kwalifikacyjne różnią się między dostawcami i mogą różnić się w zależności od kraju lub stanu w USA. Aby uzyskać to ubezpieczenie, musisz spełnić określone wymagania dotyczące lokalizacji firmy, wielkości lokalizacji, przychodów, i klasę Twojej firmy.

Related Posts

Awans to marzenie każdej osoby, która chce awansować na wybranej przez siebie ścieżce kariery. Niesie ze sobą wiele korzyści. Awans w pracy, oprócz samej satysfakcji,…

Wyobraź sobie, że w swojej firmie zajmujesz się rekrutacją nowych pracowników. Poszukujesz osoby, której poziom znajomości języka angielskiego pozwala na płynną komunikację werbalną i pisemną.…

The boss and employees talk about a joint project

Bycie nowym menedżerem często wiąże się z wieloma wyzwaniami. Oprócz wykonywania swoich obowiązków zarządzasz zespołem i odpowiadasz za jakość jego pracy. Zdobycie szacunku i szacunku…

A person doing an online course

Czy myślisz o stworzeniu własnego kursu online? Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu możesz łatwo tworzyć kursy online. Stworzenie własnego kursu online daje nie tylko możliwość pomocy innym.…

Jak zwiększyć motywację w miejscu pracy? Dbanie o właściwy system motywacyjny w firmie zawsze ma pozytywny wpływ na wyniki i rozwój firmy. Szef, który wie, jak…